מענה למכרזים וליווי שוטף לחברות

הכנה למכרז בתהליך מסודר ומורכב

אייל צדוק יועצים עוסקת בייעוץ לחברות ועמותות בתהליכי הכנת הצעות ומענה למכרזים מורכבים בתחומי פעילות מגוונים. 

הצוות המקצועי הרב תחומי שלנו הינו בעל ניסיון בייעוץ למכרזים והכנת מענים מגוונים למכרזים מקצועיים בעלי מורכבות גבוהה, הדורשים תהליכי ניתוח ועבודה פרטניים מובנים, שילוב מדויק של תחומי פעילות ונושאים שונים.

צוות מומחי התוכן שלנו בנושאי מכרזים, תפעול, הדרכה, תימחור וכו' מנהל את כל תהליך הכנת המענה למכרז, החל משלב הקריאה המודרכת של מסמכי המכרז לרבות ניתוח תנאי סף וניקוד, מיפוי המתחרים והאתגרים, הכנת שאלות הבהרה, איתור שותפים וגיוס עובדים, דרך הכנת תוכנית עבודה לצוותי העבודה המקצועיים, ליווי וכתיבת המענה (מתודולוגיה ותוכנית עבודה), אינטגרציה של עבודת הצוותים, הכנת תוכנית עסקית ותמחור כלכלי למכרז, הכנת חוברת ההצעה והטפסים הנדרשים ועוד. במקרים שידרשו נפעיל גם "צוות אדום" לבקרה על איכות הצעה, והכנת המועמדים וההנהלה לראיון בפני ועדת המכרזים. במידת הצורך, ליווי מול של "הליך תיחור נוסף", הגדלת תקציב ועוד.

"מכרז מנצחים לפני שהוא מתפרסם"
חברות ועמותות המבקשות להרחיב ולבסס את תהליכי העבודה והמענה שלהן למכרזים, יזכו לקבל שירות מתמשך של למידה, חשיבה והטמעה של מתודולוגיות מקצועיות מתקדמות באמצעות צוות קבוע בעל ניסיון בינתחומי רחב אשר הוכיח את עצמו במכרזים רבים. אנו נלווה אתכם בהקמת יחידת מכרזים, נבצע עימכם לימוד לעומק של תחומי פעילות החברה, הענפים בהם היא פועלת, מתחרים, מקורות תקציביים וכווני התרחבות מבוקשים ואפשריים.  לאחר מכן נכין תוכנית עבודה שתכלול הטמעת נהלי עבודה ביחידה ובארגון, איסוף מודיעין עיסקי, איתור תקציבים וקרנות, יצירת קשר ופגישות עם לקוחות עתידיים, בחינת שיתופי פעולה עסקיים וקבלני משנה אפשריים, ביצוע הכנות לקראת פרסום מכרזים עתידיים (מידע, מתחרים, צוות, תנאי סף ועוד), מתודולוגיות ופורמטים להכנת מענים למכרזים, הכנת מענה למכרז, ועד לסיוע וליווי בתהליכי הקמת הפרויקט והקשר עם הלקוח- עורך המכרז.

עריכת מכרזים

אייל צדוק יועצים פועלת בתחום המכרזים ופתרונות הרכש, ומתמחה בעריכת מכרזים לגופים ציבוריים, משרדי ממשלה, תאגידים, רשויות מקומיות, חברות ועמותות, במגוון רחב של תחומי ידע ועיסוק.

 

שלבים בתהליך ההכנה למכרז

שלב 5 - "צוות אדום"

 

צוות חליפי נפרד הבוחן את ההצעה המיועדת להגשה, מאתר כשלים ומעיר הערות.

שלב 6 - ניהול תהליך הכנת ההצעה והנספחים
 1. ריכוז הכנת ההצעה והנספחים הנדרשים להגשה.
 2. מעקב אחר שלמות ההצעה ובחינה של המענה הכולל, לרבות ערבות, נספחים וכו'.

 

שלב 7 - הגשת ההצעה
שלב 8 - הכנה לראיון והערכות להצגת יכולות ואמצעים POC
 1. תרגול והכנה אישיים של המשתתפים באשר לאופן הצגה אישיים, תחומי אחריות וכו'.
 2. הכנת הצוות לראיון באמצעות סימולציות וראיונות המבוצעים על ידי "צוות אדום".
שלב 1 - קריאה מודרכת ושאלות הבהרה
 1. קריאה מודרכת של מסמכי המכרז ונספחיו, ניתוח תנאי הסף ומודל בחירת ההצעה הזוכה, הבנת הדרישות והאתגרים
 2. ריכוז ותאום נושאים ושאלות, כולל התייחסות למתחרים, פערי מידע נדרש, מיצוי שאלות, הימנעות מ"שאלות קיטבג" וכו'. 
 3. ריכוז ההתייחסות לתשובות ההבהרה שיגיעו והטיפול במשמעויות שלהן על ההצעה ומודל המחיר.
שלב 2 - ניתוח אסטרטגי
 1. ניתוח סביבת הפעולה של החברה, פעילותה בתחום ובכלל, מכרזים קודמים ותוצאותיהם.
 2. חוזקות וחולשות ביחס למתחרים והכנת "מפת דרכים" להתמודדות עם החולשות של החברה וחיזוק ערכה מול הלקוח.
 3. גיבוש הכיוון האסטרטגי ומודל לפעילות ליישומו בפועל.
 4. הערכות להצעות חריגות של המתחרים.
שלב 3 - תוכנית עבודה
 1. הכנת תוכנית עבודה של כלל צוותי העבודה ומומחי התוכן.
 2. איתור שותפים וספקי משנה.
 3. גיוס כוח אדם מקצועי והכנת המסמכים והניסיון שלו.
 4. ישיבות סיעור מוחות רוחביות.
שלב 4 - צוותי עבודה
 1. מינוי צוותי עבודה, הגדרת מטרות ותוצרים נדרשים מכל צוות, תוך תאום בין הצוותים.
 2. צוות משפטי, צוות טכנולוגי, צוות הקמה ותפעול.
 3. צוות כלכלי להכנת תוכנית עיסקית ותמחור.
 4. ניהול ותאום תהליך עבודה מסודר לכל צוות, ריכוז העבודה מול ראש הצוות.
דף הלינקדאין שלנו